Kvalitets- och miljöpolicy

Vårt kvalitets- och miljöarbete ska präglas av ansvar och engagemang gentemot våra kunder, och anställda, liksom för vår gemensamma miljö och för kommande generationer. Vi ska alltid uppfylla våra kunders krav och önskemål och helst överträffa dem. I vår lokalvård strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan. Det gäller både att förebygga föroreningar och minska koldioxidutsläpp och minimera vårt avfall och användningen av naturresurser. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra tjänster och vårt kvalitets- och miljöledningssystem. För oss är det en självklarhet att uppfylla alla gällande lagar, förordningar, myndighetskrav och branschkrav.

Metoder:

 • Uppnå högsta möjliga kvalitet med våra städmetoder med minsta möjliga miljöpåverkan.
 • Avfallssortera.
 • Använda produkter som är miljömärkta/certifierade.
 • Produkter och tillbehör ska vara möjliga att återvinna och vara fria från miljöfarligt innehåll.
 • Bra golvunderhåll minskar behovet av kem i den dagliga städningen.
 • Varor vi använder i vår lokalvård hanteras, förvaras och skyddas på så sätt att vi minskar risken för skador.

Ledningssystem

Gonis AB har ett väl fungerande ledningssystem, enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
Vi strävar efter att hålla en hög och jämn kvalitetsnivå och arbetar fortlöpande med att förbättra och effektivisera våra tjänster.

Metoder:

 • Kvalitetskontroller utförs regelbundet.
 • Kundmöten.
 • Kundenkäter.
 • Ständiga leverantörsbedömningar.
 • Interna kvalitetsrevisioner.
 • Fortlöpande utbildning av personalen.
 • Hög flexibilitet inom företaget.
 • Vid reklamation eller klagomål åtgärdas felet omedelbart.

Vi lyssnar

Våra kunder ska alltid kunna känna sig säkra och trygga med våra tjänster. Nyckeln till den goda samverkan mellan oss och våra kunder är att vi verkligen lyssnar till kundens önskemål och synpunkter innan vi utför våra uppdrag – allt för att uppnå gott samförstånd.

Metoder:

 • Personalen är informerad om tystnadsplikten.
 • Vi har rena och fräscha arbetskläder med vår logotyp.
 • ID-brickor.
 • Svensktalande personal.
 • Personalen är försäkrad.
 • En arbetspärm är placerad i varje städrum.
 • En ansvarsförsäkring är tecknad.